Postępowanie egzekucyjne

powiększ

 1. otwarcie zlecenia
 2. przekazanie sprawy do właściwej kancelarii komorniczej
 3. egzekucja wierzytelności od dłużnika prowadzona przez komornika Sądu Rejonowego
 4. zapłata należności
 5. zamknięcie zlecenia/sporządzenie raportu końcowego dla wierzyciela
 6. stały monitoring podjętych przez komornika Sądu Rejonowego działań egzekucyjnych
 7. brak zapłaty należności
 8. wskazujemy składniki majątku dłużnika komornikowi Sądu Rejonowego prowadzącemu egzekucję
 9. wniosek do Sądu o ujawnienie majątku dłużnika
 10. zajęcie i licytacja składników majątku dłużnika celem zaspokojenia roszczenia
 11. uzyskanie kwoty wystarczającej na pokrycie zobowiązań oraz kosztów egzekucyjnych
 12. zamknięcie zlecenia/sporządzenie raportu końcowego dla wierzyciela
 13. nieskuteczna egzekucja
 14. skarga do Sądu Rejonowego na czynności kancelarii komorniczej
 15. dążymy do wydania postanowienia o nieskutecznej egzekucji
 16. sporządzenie protokołu nieściągalności/możliwość zaliczenia wierzytelności przez wierzyciela do kosztów uzyskania przychodu
 17. długoterminowy monitoring wierzytelności przez okres 10 lat od postępowania egzekucyjnego
 18. inne czynności operacyjne zmierzające do zaspokojenia roszczenia
 19. zaspokojenie roszczenia raport końcowy

Przedstawione wzory postępowań mogą nieznacznie się różnić od stosowanych w praktyce dochodzenia wierzytelności ze względu na złożoność spraw ich indywidualnego charakteru oraz innych działań operacyjnych podejmowanych w trakcie procesu windykacji wierzytelności lub też na wyraźne życzenie naszych klientów z uwagi na dobro sprawy i pozytywne kontakty z kontrahentami.