Umowa o korzystaniu z pieczęci prewencyjnej

Oferowane rozwiązania prewencyjne:

  • stosowanie sprawdzonych rozwiązań mobilizujących dłużników

Korzyści:

  • uświadamiamy konsekwencję nie wywiązania się z terminów płatności oraz zawartych umów handlowych
  • nasz klient nigdy nie pozostaje sam z zatorem płatniczym
  • w razie braku zapłaty w terminie możliwość automatycznego przekazania sprawy do windykacji
  • relatywnie niskie koszty
  • uzyskanie rabatów na inne oferowane usługi przez Grupę Casius

Wszystkie zawierane umowy i podejmowane na ich podstawie działania przez Casius Inkasso & Business Service Sp. z o.o. objęte są pełną ochroną prawną realizowaną przez nasz dział prawny i współpracujące z nami kancelarie prawne.