Postępowanie przedegzekucyjne

powiększ

 1. otwarcie zlecenia
 2. weryfikacja przekazanych dokumentów
 3. przeliczenie kwot zobowiązań
 4. wprowadzenie danych do S.M.W
 5. poinformowanie dłużnika o wszczętym przeciwko niemu postępowaniu windykacyjnego
 6. skierowanie do dłużnika propozycji dobrowolnej spłaty przez niego zobowiązania
 7. uświadomienie dłużnikowi sytuacji w której się znalazł, kosztów związanych z postępowaniem, grożących mu konsekwencji oraz stosowanych środków przymusu przysługujących organom państwa
 8. stały nadzór nad terminowością spłat zadłużenia
 9. brak zapłaty należności
 10. ustalenie właściwej kancelarii komorniczej
 11. przygotowanie dokumentacji
 12. skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego
 13. zapłata należności
 14. zamknięcie zlecenia/sporządzenia raporu końcowego dla wierzyciela

Przedstawione wzory postępowań mogą nieznacznie się różnić od stosowanych w praktyce dochodzenia wierzytelności ze względu na złożoność spraw ich indywidualnego charakteru oraz innych działań operacyjnych podejmowanych w trakcie procesu windykacji wierzytelności lub też na wyraźne życzenie naszych klientów z uwagi na dobro sprawy i pozytywne kontakty z kontrahentami.