Weryfikacja potencjalnych kontrahentów

Celem weryfikacji potencjalnych kontrahentów jest ustalenie prawno - ekonomicznych stosunków Państwa przyszłego partnera handlowego.
Zakres weryfikacji obejmuje wszystkie informacje z oficjalnych ogólnodostępnych rejestrów oraz zgromadzone na skutek podjętych przez nas działań operacyjnych. Z uzyskanych w ten sposób informacji powstaje pełen obraz prawny przyszłego partnera handlowego.

  • forma prawna
  • siedziba / adres zamieszkania
  • wysokość kapitału zakładowego / akcyjnego
  • zarząd
  • dane wspólników
  • przychody i dochody roczne
  • sprawozdanie finansowe
  • uzyskujemy odpis dokumentów z akt sądu

Jeżeli zgromadzone przez nas informacje okażą się w znacznym stopniu nieaktualne lub odbiegające od wcześniej podanych staje się to sygnałem, iż przyszły kontrahent boryka się z problemami finansowymi są to oznaki których nigdy nie powinno się ignorować.
Uzyskane informacje nie są w stanie w pełni zapobiec ewentualnym stratom wynikłych z późniejszej współpracy jednak pozwolą ocenić stopień ryzyka oraz podjęcie odpowiedniej decyzji gospodarczej.

Zgromadzone przez nas materiały przekazujemy Państwu w postaci tradycyjnych nośników informacji a także w wersji elektronicznej.