Postępowanie egzekucyjne

W momencie braku woli i chęci dłużnika do uregulowania powstałych zobowiązań w postępowaniu przedegzekucyjnym określonych prawomocnym wyrokiem sądu przystępujemy do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu zaspokojenia roszczenia.
Kierujemy odpowiedni wniosek do właściwej kancelarii komorniczej, wszystkie podjęte przez nas działania w postępowaniu egzekucyjnym jak i sądowym są prowadzone przy udziale współpracujących z nami kancelarii prawnych.
W razie postanowienia komornika o bezskutecznej egzekucji długu za spółki kapitałowej dążymy do odpowiedzialności solidarnej członków zarządu za powstałe zobowiązania spółki, ponieważ każdy dłużnik odpowiada za powstały dług całym swoim majątkiem teraźniejszym i przyszłym. Są to działania bardzo uciążliwe dla dłużników jednak dają nadzieję na chociaż częściowe odzyskanie powstałej należności.

Zakres postępowania egzekucyjnego:

  • sporządzamy i kierujemy wniosek egzekucyjny do właściwego komornika SR
  • monitorujemy podjęte przez komornika SR działania egzekucyjne a w razie zaistnienia potrzeby przygotowujemy skargę na czynności komornika
  • utrzymujemy stały kontakt z organami egzekucyjnymi w zakresie objętej sprawą
  • czynnie bierzemy udział w egzekucji wskazując składniki majątku dłużnika
  • sporządzamy i kierujemy do Sądu wniosek o ujawnienie majątku dłużnika
  • dążenie do postanowienia o bezskutecznej egzekucji w przypadku braku możliwości wyegzekwowania należności
  • w razie bezskutecznej egzekucji ze spółek z o.o. zostaje sporządzony wniosek o pozwanie do odpowiedzialności członków zarządu

Jeżeli ze zgromadzonych w czasie egzekucji materiałów i uzyskanych informacji o dłużniku okaże się iż działał on ze świadomością i zamiarem popełnienia wyłudzenia bądź oszustwa składamy zawiadomienie do Prokuratury o popełnieniu przez niego przestępstwa.