Umowa o prawno-windykacyjnej przedsądowej obsłudze wierzytelności

Podejmowane czynności:

 • skierowanie do dłużnika formalnego wezwania do zapłaty,
 • w przypadku nieprawidłowego wskazania adresu dłużnika jego ustalenie na drodze postępowania administracyjnego lub prowadzonych działań terenowych,
 • negocjacjach z dłużnikiem w zakresie celowości uregulowania zobowiązania,
 • szczegółowych negocjacjach z dłużnikiem dotyczących sposobu i terminu spłaty zobowiązania (za akceptacją Klienta/Zleceniodawcy),
 • nadzorowanie terminowości spłaty zobowiązania,
 • podejmowanie próby uzyskania zgody dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji,
 • podejmowanie próby uzyskania zgody dłużnika na odnowienie długu,
 • podejmowanie próby uzyskania dodatkowych zabezpieczeń spłaty wierzytelności,
 • opracowanie ewentualnej umowy ugody z dłużnikiem.

Korzyści:

 • poprawa płynności finansowej
 • budowanie pozytywnych relacji z dłużnikiem
 • zmniejszenie ryzyka powstania nieściągalnych wierzytelności
 • przygotowanie materiału dowodowego na potrzeby procesu sądowe
 • wszystkie podejmowane czynności pod opieką kancelarii prawnej

Wszystkie zawierane umowy i podejmowane na ich podstawie działania przez Casius Inkasso & Business Service Sp. z o.o. objęte są pełną ochroną prawną realizowaną przez nasz dział prawny i współpracujące z nami kancelarie prawne.