Umowa o prawno-windykacyjnej przedegzekucyjnej obsłudze wierzytelności

Podejmowane czynności:

 • uzyskanie prawomocnego odpisu wyroku wraz z klauzulą wykonalności,
 • skierowanie do dłużnika formalnego wezwania do zapłaty,
 • w przypadku nieprawidłowego wskazania adresu dłużnika jego ustalenie na drodze postępowania administracyjnego lub prowadzonych działań terenowych,
 • negocjacjach z dłużnikiem w zakresie celowości uregulowania zobowiązania,
 • szczegółowych negocjacjach z dłużnikiem dotyczących sposobu i terminu spłaty zobowiązania (za akceptacją Klienta/Zleceniodawcy),
 • nadzorowanie terminowości spłaty zobowiązania,
 • podejmowanie próby uzyskania zgody dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji,
 • podejmowanie próby uzyskania zgody dłużnika na odnowienie długu,
 • podejmowanie próby uzyskania dodatkowych zabezpieczeń spłaty wierzytelności
 • opracowanie ewentualnej umowy ugody z dłużnikiem.

Czas trwania postępowania przedegzekucyjnego nie powinien przekroczyć 45 dni, jednak może ulec przedłużeniu w przypadku :

 • oczekiwania na informacje z urzędów państwowych,
 • uzyskania od dłużnika zobowiązania spłaty w ratach ( za zgodą Klienta/Zleceniodawcy),
 • zlecenia przez Zleceniodawcę sprawy po uzyskaniu wyroku sądowego,
 • odrębnych ustaleń pomiędzy Klientem/Zleceniodawcą a Casius Sp. z o.o./Zleceniobiorcą

Korzyści:

 • mobilizacja dłużnika
 • krótki czas trwania postępowania
 • odjęcie próby przedegzekucyjnego rozwiązania zapłaty zobowiązania
 • wszystkie podejmowane czynności pod opieką kancelarii prawnej

Wszystkie zawierane umowy i podejmowane na ich podstawie działania przez Casius Inkasso & Business Service Sp. z o.o. objęte są pełną ochroną prawną realizowaną przez nasz dział prawny i współpracujące z nami kancelarie prawne.