Umowa o sądowej obsłudze windykacyjnej wierzytelności

Podejmowane czynności:

 • przygotowanie i weryfikacja dokumentów i innych dowodów potwierdzających istnienie wierzytelności,
 • skierowanie do dłużnika przedprocesowego wezwania do zapłaty z jednoczesną propozycją zawarcia ugody
 • opracowanie pozwu celem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub opracowanie opinii prawnej o nie celowości prowadzenia postępowania sądowego,
 • złożenie pozwu do właściwego sądu,
 • reprezentowanie Klienta/Zleceniodawcy przez cały okres postępowania sądowego przed sądami obydwu instancji,
 • uzyskanie prawomocnego wyroku wraz z klauzulą wykonalności.

Korzyści:

 • wstrzymanie przedawnienia roszczenia
 • kompleksowa obsługa kancelarii prawnej na etapie postępowania sądowego
 • poszukiwanie informacji stwierdzających celowe działanie dłużnika na Państwa szkodę
 • monitorowanie działań sądu
 • przeniesienie odpowiedzialności związanej z postępowaniem sądowym na wykwalifikowany podmiot gospodarczy
 • odpowiedzialność cywilna kancelarii prawnej ubezpieczona na kwotę 1.100.000,00 zł

Wszystkie zawierane umowy i podejmowane na ich podstawie działania przez Casius Inkasso & Business Service Sp. z o.o. objęte są pełną ochroną prawną realizowaną przez nasz dział prawny i współpracujące z nami kancelarie prawne.