Monitoring płatności

Monitoringiem płatności są działania zapobiegające powstania należności przeterminowanych powstałych z tytułu sprzedanego towaru lub wykonanej usługi. Oznacza to stałe motywowanie kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań finansowych.
W obrocie gospodarczym powinna istnieć współpraca oparta na rzetelności kupieckiej.
Nie należy zapominać o zasadzie iż sprzedaż kończy się zapłatą, a nie dostawą towaru lub wykonaniem usługi.
Dlatego warto już od momentu powstania należności uświadomić kontrahenta, iż płatność nadzorowana jest przez firmę zewnętrzną co uświadomi dłużnikowi możliwe konsekwencje podjętych później działań windykacyjnych.

Cele monitoringu:

  • zmniejszenie ryzyka powstania nieściągalnych wierzytelności
  • zapewnienie prawidłowego obrotu pieniądza
  • przypomnienie o powstałym zadłużeniu
  • kontrola terminowości płatności zobowiązań
  • obniżenie kosztów dzięki działalności firmy zewnętrznej
  • wypracowanie u kontrahentów rzetelności kupieckiej
  • odzyskanie zachwianej płynności finansowej
  • budowanie pozytywnych relacji z klientem / dłużnikiem /