Pieczęć prewencyjna

Podstawową zaletą stosowania przez Państwa pieczęci prewencyjnej jest uświadomienie kontrahentowi, iż wierzyciel w momencie obdarzenia partnera zaufaniem jakim jest odroczony termin płatności lub wywiązanie się z zawartej umowy nie pozostaje sam z nierozwiązanym problemem a w sytuacji nie wywiązania się z terminu płatności wierzytelność zostanie przekazana do windykacji.
Tak podjęte działania prewencyjne mobilizują Państwa partnera handlowego do wywiązywania się z zawartych umów oraz uświadamiają mu konsekwencje nie wywiązywania się z terminów płatności oraz zawartych umów handlowych.

Za użytkowanie pieczęci prewencyjnej pobierany jest miesięczny abonament bez względu na rodzaj oraz ilość asygnowanych dokumentów.


WZÓR 1WZÓR 2Zalety stosowania pieczęci prewencyjnej:

  • poprawia płynność finansową
  • nasz klient nie pozostaje sam z zatorem płatniczym
  • zapewniamy stały monitoring wierzytelności
  • budujemy pozytywne relacje z Państwa kontrahentami