Działania prewencyjne

Nasi Klienci stosują na fakturach oraz innych dokumentach potwierdzających obrót towarowo-finansowy pieczęci prewencyjnej oraz dodatkowej klauzuli o treści "Do chwili uregulowania pełnej należności, towar pozostaje własnością sprzedawcy".

Na zawieranych umowach nasi klienci zamieszczają klauzulę przenoszącą koszty postępowania windykacyjnego na dłużników o następującej treści:

"Rozliczenie należności wynikających z zawartej umowy pozostaje pod nadzorem Wydziału Windykacji Casius Inkasso & Business Service Sp. z o.o. W przypadku zwłoki w terminie zapłaty nabywca przyjmuje a siebie obowiązek poniesienia pełnych kosztów obsługi windykacyjnej Casius w wysokości 20% wartości zadłużenia plus VAT, a w przypadku zwłoki powyżej 30 dni w wysokości 30% wartości zadłużenia plus VAT. Na które to należności upoważnia spółkę Casius do wystawienia faktury VAT bez podpisu."

Kontrahencie jeżeli otrzymałeś dokument sprzedaży opatrzony pieczęcią prewencyjną a wiesz, że nie jesteś w dokonać terminowej płatności na rzecz swojego dotychczasowego dostawcy prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym działem windykacji celem wyjaśnienia powstałego opóźnienia i ustalenie dogodnego terminu zapłaty.

tel. 071/ 793-55-29, 071/793-55-20

Natomiast jeżeli jesteście Państwo w sytuacji oczekiwania na zapłatę za wykonane przez siebie usługi lub dostarczony towar prosimy o kontakt z nami a wspólnie znajdziemy satysfakcjonujące Państwa rozwiązanie zaistniałego problemu.

tel. 071/793-55-03

Zalety działań prewencyjnych:

  • nasz klient nigdy nie pozostaje sam z zatorem płatniczym
  • stałe wsparcie kancelarii prawnej
  • uświadamiamy konsekwencję nie wywiązania się z zawartych umów handlowych
  • w razie braku zapłaty możliwość wszczęcia natychmiastowego procesu windykacji obejmującego wszystkie rodzaje postępowań