Postępowanie przedegzekucyjne

W momencie uzyskania prawomocnego wyroku Sądu staramy się uzmysłowić dłużnikowi bezskuteczność jego dalszych działań polegających na uchybianiu się od uregulowania należności. Uświadamiamy dłużnika iż są to ostatnie próby rozwiązania zaistniałego problemu bez ingerencji organów Państwa jakimi są Sądy i działający przy tych sądach komornicy. Koszty jakie będzie musiał ponieść dłużnik w postępowaniu egzekucyjnym i wiążące się z tym dla niego konsekwencje prawne oraz stosowane środki przymusu przysługujące organom Państwa niejednokrotnie skłaniają dłużnika do dobrowolnej spłaty należności.

Zakres postępowania przedegzekucyjnego:

  • uzmysławiamy dłużnikowi sytuację w której się znalazł
  • zwracamy się z propozycją rozwiązania problemu
  • mobilizujemy dłużnika do dobrowolnej spłaty zadłużenia bez narażania go na dodatkowe koszty w postępowaniu egzekucyjnym
  • monitorujemy regulowane należności i czuwamy nad systematycznością ich wpłat
  • pozostajemy w stałym kontakcie z wierzycielem na bieżąco raportując podjęte przez nas działania