Zlecenie windykacji polubownej

Podejmowane czynności:

 • informujemy dłużnika o jego zaległościach
 • wystosowujemy formalne wezwanie do zapłaty
 • rozpoczynamy czynności terenowe zmierzające do nawiązania osobistego kontaktu z dłużnikiem
 • negocjujemy termin i sposób oraz harmonogram spłaty zadłużenia
 • podejmujemy działania zmierzające do dobrowolnej spłaty długu
 • nadzorowanie terminowości spłaty zobowiązania
 • podejmujemy czynności zmierzające do przystąpienia osób trzecich do długu
 • dążymy do pisemnego uznania długu
 • zawieramy ugodę zmierzającą do spłaty zadłużenia
 • pomagamy dłużnikowi odzyskać płynność finansową
 • przerywamy bieg przedawnienia
 • przygotowanie materiału dowodowego na potrzeby postępowania sądowego

Korzyści:

 • przerywamy bieg przedawnienia
 • przygotowujemy materiał dowodowe na potrzeby postępowania sądowego
 • możliwość obsługi zlecenia na sądowym etapie postępowania
 • uzyskanie rabatów na inne oferowane usługi przez Grupę Casius

Wszystkie zawierane umowy i podejmowane na ich podstawie działania przez Casius Inkasso & Business Service Sp. z o.o. objęte są pełną ochroną prawną realizowaną przez nasz dział prawny i współpracujące z nami kancelarie prawne.