Umowa o egzekucyjnej obsłudze windykacyjnej wierzytelności

Podejmowane czynności:

 • weryfikowanie danych dłużnika,
 • przeprowadzenie wywiadu o jego stanie majątkowym,
 • w przypadku nieprawidłowego wskazania adresu dłużnika jego ustalenie na drodze postępowania administracyjnego lub prowadzonych działań terenowych,

Podejmowane czynności ze współpracującą kancelarią prawną:

 • skierowanie ostatecznego wezwania do zapłaty i przeprowadzenia negocjacji w zakresie celowości uregulowania zobowiązania,
 • szczegółowych negocjacjach z dłużnikiem dotyczących sposobu i terminu spłaty zobowiązania (za akceptacją Klienta/Zleceniodawcy) przeprowadzonych wspólnie ze współpracującą kancelarią prawną,
 • opracowanie wniosku egzekucyjnego i skierowanie go do właściwej kancelarii komorniczej,
 • utrzymywanie stałych kontaktów i nadzorowanie prowadzonych działań kancelarii komorniczej,
 • dbanie o prawidłowy przebieg postępowania egzekucyjnego,
 • uczestnictwo przy przesłuchaniach dłużnika oraz przy wszystkich innych czynnościach komorniczych,
 • dokonywanie zmian co do sposobu prowadzenia egzekucji,
 • składanie do właściwego sądu zażaleń na czynności i postanowienia komornika niekorzystne dla Zleceniodawcy,
 • uzyskanie prawomocnego postanowienia o bezskuteczności prowadzonej egzekucji,
 • opracowanie opinii prawnej umożliwiającej jak najbardziej korzystne rozliczenie wierzytelności pod względem podatkowo-księgowym,
 • wszczęcie w stosunku do dłużnika postępowania sądowego o wyjawienie majątku,
 • przeprowadzenie postępowania sądowego w celu wpisania dłużnika do ogólnokrajowego sądowego rejestru niewypłacalnych dłużników.

Korzyści

 • kompleksowa obsługa na etapie postępowania egzekucyjnego:
 • maksymalne zmniejszenie powstałych strat finansowych
 • stały monitoring i nadzór nad ewentualnym przyszłym majątkiem dłużnika
 • możliwość zapisu w księgach handlowych zobowiązania nieściągalnego jako koszt uzyskania przychodu
 • wszystkie podejmowane czynności przez kancelarię prawną

Wszystkie zawierane umowy i podejmowane na ich podstawie działania przez Casius Inkasso & Business Service Sp. z o.o. objęte są pełną ochroną prawną realizowaną przez nasz dział prawny i współpracujące z nami kancelarie prawne.