Dochodzenie należności wekslowych

Przy windykowaniu należności zabezpieczonych wekslem stosujemy zasady wynikające z kodeksu postępowania cywilnego jak i z prawa wekslowego.

Zapewniamy Państwu:

  • uzyskanie pewności co do poprawności wypełnienia weksla oraz innych niezbędnych dokumentów
  • działania wynikające z etapu I mogą być podejmowane również na rzecz przyszłego wierzyciela jeszcze przed powstaniem zobowiązania wekslowego
  • szybkie działania ugodowe
  • brak konieczności pozyskiwania kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie wekslowym
  • profesjonalne przygotowanie pozwu
  • uzyskanie nakazu zapłaty bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego
  • zminimalizowane opłaty

Na każdym etapie postępowania czynności są wykonywane pod ścisłym nadzorem współpracującej z nami kancelarii prawnej.

Etap 1:

obejmuje działania sprawdzające czy weksel spełnia wymogi formalne wynikające z prawa wekslowego oraz czy prawidłowość weksla nie budzi wątpliwości w przypadku weksla tzw. "własnego"
W przypadku weksli "in blanco" dodatkowo pomagamy wypełnić weksel oraz analizujemy wszelkie dokumenty i okoliczności które doprowadziły do wystawienia tego weksla

Etap 2:

obejmuje działania zmierzające do ugodowego odzyskania wierzytelności

Etap 3:

obejmuje przygotowanie pozwu z uwzględnieniem wszelkich warunków umożliwiających szybkie uzyskanie nakazu zapłaty .Etap ten realizowany jest ze współpracującą kancelaria prawną