Spółki prawa handlowego
Przedsiębiorcy indywidualni

Adresowane do przedsiębiorców indywidualnych oraz spółek prawa handlowego typowe umowy na świadczenie usług prawno-windykacyjnych zabezpieczają podstawowe potrzeby ochrony prawnej.

Jesteśmy otwarci na propozycje rozszerzenia zakresu naszych usług świadczonych przez pozostałe podmioty tworzące Grupę Casius.

  • rozszerzenie zakresu ochrony prawnej do pełnego zakresu
  • konsultacje z zakresu prowadzenia rachunkowości
  • doradztwo podatkowe
  • ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych
  • pomoc w utrzymaniu płynności finansowej
  • opracowanie systemu zarządzania
  • opracowanie strategii finansowej i biznes planów