Instytucje finansowe

Firmom leasingowym, towarzystwom ubezpieczeniowym, kasom oszczędnościowo-kredytowym, pośrednikom kredytowym oprócz podstawowego zakresu usług określonego w typowych rodzajach umów oferujemy zróżnicowane w zależności od potrzeb dodatkowe działania.

Do działań tych zaliczamy:

  • przystosowanie warunków i umownego zakresu usług do indywidualnych wymagań i potrzeb
  • sprawdzenie wiarygodności klienta
  • monitorowanie terminowości spłaty rat
  • monitorowanie sytuacji finansowej i gospodarczej klienta danej instytucji przez cały okres trwania umowy
  • monitorowania stanu technicznego przedmiotów leasingu
  • udział w renegocjacji umów
  • fizyczne odzyskiwanie przedmiotów leasingu
  • zorganizowanie i przeprowadzenie aukcji przedmiotów poleasingowych
  • gwarantujemy bezpieczeństwo informacji i system ochrony danych