Banki

Nasi koordynatorzy działań posiadają wieloletnie doświadczenie nabyte w czasie pracy w sektorze bankowym.

Znana jest im specyfika funkcjonowania banków spółdzielczych jak i banków komercyjnych działających jak spółki prawa handlowego. Z tego też względu jesteśmy w stanie zaproponować dla tych instytucji oprócz typowych umów rozwiązania uwzględniające odrębność działania.

Proponujemy:

  • monitorowanie terminowości spłat kredytów i pożyczek
  • monitorowanie prawidłowości wykorzystania kredytu
  • prewencje terenową mającą na celu przypomnienie o spłacie oraz ustalenie przyczyn opóźnień
  • windykacje kredytów wymagalnych
  • przeprowadzanie restrukturyzacji kredytu
  • opracowanie bankowego tytułu egzekucyjnego i uzyskanie sądowej klauzuli wykonalności
  • przeprowadzenie przedegzekucyjnego postępowania windykacyjnego
  • przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego