Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty

Przy ustalaniu warunków współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi i wspólnotami uwzględniamy specyfikę ich działań jak i też mamy na celu zachowanie pozytywnego wizerunku zarządu.

Działając w imieniu i na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oprócz działań opisanych w typowych umowach podejmujemy indywidualne czynności w zależności od statusu dłużnika.

  • w przypadku dłużników zewnętrznych nasze działania mają na celu przede wszystkim minimalizację kosztów i skuteczne oraz szybkie odzyskanie wierzytelności przy pomocy wszystkich dozwolonych prawem metod działania
  • w przypadku członków spółdzielni nasze działania podlegają dużemu zindywidualizowaniu z uwagi na status dłużnika, który powinien dbać o dobro spółdzielni której jest członkiem a zarazem stał się jej dłużnikiem. Sposoby działania wymagają uwzględnienia przyczyny takiego stanu rzeczy.

Analiza przyczyn powstania tego typu sytuacji umożliwia przedłożenie Zarządowi propozycji nowych rozwiązań oraz wszechstronnej pomocy prawnej.