Pomagamy pomagać

Nie pozostajemy obojętni na sprawy innych. Czujemy się firmą odpowiedzialną społecznie dlatego też część naszych dochodów przekazujemy na rzecz fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Obdarzając nas zaufaniem jakim jest współpraca z nami pomagacie nam Państwo pomóc najbardziej potrzebującym.

Więcej informacji o Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci znajdziecie Państwo pod adresem: www.hospicjum.wroc.pl